Lidmaatschappen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

http://www.vaan-arbeidsrecht.nl/home/

Vereniging voor Arbeidsrecht

http://www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl/

 

Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten

http://www.vraa.nl/

 

Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten

 

Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

http://www.nvvprocesrecht.nl/

 

Nederlandse Orde Van Advocaten

https://www.advocatenorde.nl/

 

Vereeniging Handelsrecht

http://vereeniginghandelsrecht.nl/

 

Vereniging voor Burgerlijk Recht

http://www.verenigingvoorburgerlijkrecht.nl/index.php/nl/

 

Nederlandse Juristen Vereniging

http://www.njv.nl/

 

Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht

http://www.vasr.nl/

 

Vereniging voor Belastingwetenschap (tot  en met december 2022)

http://www.belastingwetenschap.nl/

 

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (tot en met december 2013)

https://www.nob.net/