Informatie

Rob Dijkman is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl.

Opdrachten worden verstrekt aan de besloten vennootschap ‘Nauwe Vries BV, KvK nr. 24273370, BTW nr. 8044.41.959.B.01 met handelsnaam Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies. Op de opdrachten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden treft u aan op deze site en worden u op verzoek toegezonden. ‘Nauwe Vries BV is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij Niehoff Werning & Kooij (HDI Global SE, the Netherlands), gevestigd aan de Snouckaertlaan 42 3811 MB te Amersfoort, polisnummer 93071276 voor een bedrag per aanspraak van € 2.500.000.