Informatie / rechtsgebiedenregister

Rob Dijkman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht;
– belastingrecht;
– ondernemingsrecht;
– burgerlijk procesrecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Het kantoor beschikt niet over een stichting beheer derdengelden. Derdengelden kunnen derhalve niet in ontvangst worden genomen.

Rob Dijkman is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl.

Opdrachten worden verstrekt aan de besloten vennootschap ‘Nauwe Vries BV, KvK nr. 24273370, BTW nr. 8044.41.959.B.01 met handelsnaam Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies. Op de opdrachten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden treft u aan op deze site en worden u op verzoek toegezonden. ‘Nauwe Vries BV is met polisnummer 93071276 verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij HDI Global Specialty SE, via AON Nederland CV, gevestigd aan de Condensatorweg 54 te 1014 AX Amsterdam, Postbus 1710, 3800 BS Amersfoort,  voor een bedrag per aanspraak van € 2.500.000.